Europe Today (konwersatorium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kierunek studiów:Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia) - Semestr I