Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski