Teologia pastoralna szczegółowa (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. Dariusz Lipiec
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski