Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski