Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski