Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski