Normy o chrześcijanach (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski