Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Słowikowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski