Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski