Narzędzia humanisty w świecie cyfrowym (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Grzegorz Jędrek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski