Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Bujak prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski