Metodologia badań w literaturoznawstwie (konwersatorium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stanisław Świtlik
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski