Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Janusz Bień
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski