Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Grzeszczak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski