Partyzantka i konspiracja w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Rafał Wnuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski