Edytorstwo i tekstologia (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Kruszewski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski