Hitlerowski "system wychowawczy" na przykładzie obozów koncentracyjnych (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sabina Bober prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski