Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jan Ptak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski