Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Justyna Ofierska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski