Praktyczna nauka języka niemieckiego: media/ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski