Podstawowe pojęcia psychologii (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Januszewski
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski