Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Jan Kłos
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski