Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
Organizator:Studium Języków Obcych - Studium Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski