Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Turska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski