Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Dorota Szymczyk
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski