Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Szyszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 0/0
Język wykładowy:Język polski