Doktryny militarne (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marcin Baranowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski