Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 0