Papiestwo w starożytności i średniowieczu (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski