Polityka państwa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski