Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej, cz. II (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski