Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Gładysz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski