dr Joanna Sosnowska - Przygotowanie pracy dyplomowej