Wybrane zagadnienia z moralności małżeńskij i rodzinnej (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski