Diagnoza środowiska społecznego i rodzinnego (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski