Historia Kościoła powszechnego: starożytność i średniowiecze (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Rafał Piekarski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski