Język łaciński w dokumentach i życiu Kościoła (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski