Praktyki katechetyczne (szkoły podstawowe) - śródroczne (praktyki) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Stanisław Piekielnik
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski