Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Paweł Gogacz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski