Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Roland Prejs
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15