Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30