dr hab. Hanna Witczak prof. KUL - Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta