Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Aleksandra Kowalczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski