Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-02-26piątekCI-103A 07:30 - 10:50
2021-03-05piątekCI-103A 07:30 - 10:50
2021-04-23piątekCI-103A 07:30 - 10:50
2021-04-30piątekCI-103A 07:30 - 10:50
2021-05-14piątekCI-103A 07:30 - 10:50
2021-05-21piątekCI-103A 07:30 - 10:50
2021-06-18piątekCI-103A 07:30 - 10:50