Graph and network theory (lecture) (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30