dr Małgorzata Sławek-Czochra - Przygotowanie pracy dyplomowej