Prawo wobec patologii społecznych (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Kuć
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Język wykładowy:Język polski