Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30