Równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie) (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Dominik Szczygielski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski