Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Maciej Hułas
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/25
Język wykładowy:Język polski